Thứ ba, ngày 19 tháng 02 năm 2019
Thứ ba, ngày 19 tháng 02 năm 2019
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 173/HD-CĐCT Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 19/04/2018 173_hd-cdct.pdf   Xem online
2 174/CĐCT-TG Công văn về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động năm 2018 19/04/2018 174_cdct-tg.pdf   Xem online
3 149/BC-UBKT Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn Công Thương Việt Nam 11/04/2018 149_bc-ubkt.pdf   Xem online
4 152/KH-CĐCT Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới 11/04/2018 152_kh-cdct.pdf   Xem online
5 79/TB-TLĐ Thông báo thi tuyển Giám đốc Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 10/04/2018 79_tb-tld.pdf   Xem online
6 80/TB-TLĐ Thông báo thi tuyển chức danh Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn 10/04/2018 80_tb-tld.pdf   Xem online
7 21/KH-TLĐ Kế hoạch thi tuyển Chức danh Trưởng ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 09/04/2018 21_kh-tld.pdf   Xem online
8 138/CĐCT-NC Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác phụ nữ trong tình hình mới và triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018 04/04/2018 138_cdct-nc.pdf   Xem online
9 25/BC-TLĐ Báo cáo Quý I năm 2018 03/04/2018 25_bc-tld.pdf   Xem online
10 112/CĐCT-TG Công văn về việc thực hiện Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm 22/03/2018 cv_thuc_hien_chuong_trinh_hanh_dong_vi_an_toan_thuc_pham.doc  
11 108/QĐ-CĐCT Quyết định về việc giải thể Công đoàn Cty CP Bách hóa Miền Nam (Deseximco) 22/03/2018 108_qd-cdct.pdf   Xem online
12 113/KH-CĐCT Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS và mại dâm trong công nhân, viên chức lao động năm 2018 22/03/2018 113_kh-cdct.pdf   Xem online
13 99/CĐCT-TG Công văn về việc gửi ảnh trưng bày cụm pano ảnh tại Đại hội III CĐCTVN 20/03/2018 99_cdct-tg.pdf   Xem online
14 96/HD-CĐCT Hướng dẫn Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2018 16/03/2018 96_hd-cdct.pdf   Xem online
15 141/CĐCT-TCHC Công văn về việc Thay đổi tên Trường và mẫu con dấu 15/03/2018 141_cdct-tchc.pdf   Xem online