Chủ nhật, ngày 03 tháng 07 năm 2022
Chủ nhật, ngày 03 tháng 07 năm 2022
Tên văn bản Triển khai Kế hoạch của BCS Đảng Bộ Công Thương thực hiện NQ số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn VN trong tình hình mới
Tải file Download  Xem online
Mô tả Triển khai Kế hoạch của BCS Đảng Bộ Công Thương thực hiện NQ số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn VN trong tình hình mới
Số hiệu văn bản 151/CĐCT-TGNC Ngày có hiệu lực 25/04/2022
Ngày ban hành 25/04/2022 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy