Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 452/CĐCT-CSPL Công văn về việc vận động ủng hộ hoạt động xã hội của Ngành và hỗ trợ miền Trung 27/09/2017 452_cdct-cspl.doc  
2 444/BC-CĐCT Báo cáo công tác quý III năm 2017 và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017 25/09/2017 444_bc-cðct.pdf   Xem online
3 413/CĐCT Công văn về việc tuyên truyền về APEC năm 2017 22/09/2017 413_cðct.pdf   Xem online
4 380a/CĐCT Công văn điều chỉnh thời gian tuần cuộc thi "Tìm hiểu về Công đoàn Công Thương VN" 28/08/2017 380a_cðct.pdf   Xem online
5 377/KH-CĐCT Kế hoạch Tuyên truyền về “Công đoàn vì lợi ích đoàn viên” và “Thiết chế Công đoàn” 24/08/2017 kh_cong_doan_vi_loi_ich_doan_vien.docx  
6 376/CĐCT Tuyên truyền tăng cường phòng chống sốt xuất huyết 24/08/2017 376_cðct.pdf   Xem online
7 379/CĐCT-CSPL Tiếp tục thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn" 24/08/2017 379_cðct-cspl.pdf   Xem online
8 368/KH-CĐCT Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động VN (khóa XI) về ban nữ công quần cúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước 17/08/2017 368_kh-cðct.pdf   Xem online
9 208/QĐ-CĐCT Quyết định v.v thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký cuộc thi "Tìm hiểu về Công đoàn Công Thương Việt Nam" (minigame) và cuộc thi "Nét đẹp Người Công Thương" 08/08/2017 208_qð-cðct.pdf   Xem online
10 344/KH-CĐCT Kế hoạch Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về Công đoàn Công Thương Việt Nam" (minigame) và cuộc thi "Nét đẹp Người Công Thương" 08/08/2017 ke_hoach_to_chuc_cuoc_thi.doc  
11 209/QĐ-CĐCT Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu về Công đoàn Công Thương Việt Nam” và cuộc thi “Nét đẹp Người Công Thương” 08/08/2017 quyet_dinh_the_le_minigame.doc  
12 328/CĐCT-TG Công văn về việc thực hiện quy định về màu, mẫu áo của cán bộ, đoàn viên Công đoàn Việt Nam 07/08/2017 328_cðct-tg.pdf   Xem online
13 327/CĐCT-CSPL Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TLĐ ngày 19/11/2012 của Đoàn Chủ tịch TLĐ về việc thực hiện thống kê, báo cáo tai nạn lao động trong hệ thống công đoàn 04/08/2017 bao_cao_5_nam_tnld.doc  
14 310/HD-CĐCT Hướng dẫn Tham gia cuộc thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 28/07/2017 310_hd-cðct.pdf   Xem online
15 286/BC-CĐCT Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” 17/07/2017 10_nam_nq_11.docx