Thứ hai, ngày 19 tháng 03 năm 2018
Thứ hai, ngày 19 tháng 03 năm 2018
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 96/HD-CĐCT Hướng dẫn Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2018 16/03/2018 96_hd-cdct.pdf   Xem online
2 95/KH-CĐCT Kế hoạch Tổ chức Tháng Công nhân năm 2018 15/03/2018 95_kh-cdct.pdf   Xem online
3 96/QĐ-CĐCT Quyết định về việc giải thể Công đoàn Cty CP Nam Tiến 12/03/2018 96_qd-cdct.pdf   Xem online
4 97/QĐ-CĐCT Quyết định về việc giải thể Công đoàn Cty CP Dịch vụ Thương mại và Du lịch TW tại Đà Nẵng 12/03/2018 97_qd-cdct.pdf   Xem online
5 98/QĐ-CĐCT Quyết định về việc giải thể Công đoàn Cty CP Hội chợ INFACO và Bắc Hà 12/03/2018 98_qd-cdct.pdf   Xem online
6 99/QĐ-CĐCT Quyết định về việc giải thể Công đoàn Cty CP Hiệp An 12/03/2018 99_qd-cdct.pdf   Xem online
7 100/QĐ-CĐCt Quyết định về việc giải thể Công đoàn Cty CP In 15 12/03/2018 100_qd-cdct.pdf   Xem online
8 82/HD-CĐCT Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018 05/03/2018 82_hd-cdct.pdf   Xem online
9 52/HD-CĐCT Hướng dẫn Học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 31/01/2018 52_hd-cdct.pdf   Xem online
10 42/BC-CĐCT Báo cáo Hoạt động công đoàn năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 25/01/2018 42_bc-cdct.pdf   Xem online
11 33/CĐCT-TG Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2018 23/01/2018 33_cdct-tg.pdf   Xem online
12 29/BC-UBKT Báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 22/01/2018 29_bc-ubkt2725.pdf   Xem online
13 01/CTLT-BCT-CĐCT Chỉ thị về tổ chức phong trào thi đua năm 2018 16/01/2018 01_ctlt-bct-cdct.pdf   Xem online
14 16/HD-CĐCT Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công 2018 09/01/2018 huong_dan_nc_2018.rar  
15 04/CĐCT-TG Thực hiện may, mặc áo đồng phục nhận diện Công đoàn Việt Nam 05/01/2018 04_cdct-tg.pdf   Xem online