Thứ sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018
Thứ sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 305/KH-CĐCT Kế hoạch hành động của CĐCTVN thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 6 BCH TƯ khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới 25/06/2018 305_kh-cdct.pdf   Xem online
2 309/CĐCT-TG Hướng dẫn thực hiện chiến dịch những giọt máu hồng hè năm 2018 25/06/2018 309_cdct-tg.pdf   Xem online
3 294/CĐCT-CSPL Công văn về công tác tuyên truyền và xử lý các vấn đề phức tạp về ANTT liên quan đến công nhân 20/06/2018 294_cdct-cspl.pdf   Xem online
4 281/CĐCT-CSPL Công văn về việc tiếp tục đảm bảo ổn định tình hình trong đoàn viên, CNLĐ 13/06/2018 281_cdct-cspl.pdf   Xem online
5 250/HD-CĐCT Hướng dẫn triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018 05/06/2018 250_hd-cdct.pdf   Xem online
6 242/HD-CĐCT Hướng dẫn hoạt động Tháng hành động vì trẻ em; Ngày gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số năm 2018 30/05/2018 hd_hoat_dong_vstbpn,_thang_hdte.docx  
7 238/BC-CĐCT Báo cáo công tác tháng 5 năm 2018 24/05/2018 238_bc-cdct.pdf   Xem online
8 226/CĐCT-VP Công văn về việc báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 21/05/2018 226_cdct-vp.rar  
9 223/CĐCT-CSPL Công văn về việc thống kê đối tượng chính sách, xã hội và ủng hộ hoạt động xã hội của Ngành 17/05/2018 223_cdct-cspl.rar  
10 216/CĐCT-UBKT Công văn về việc báo cáo hoạt động UBKT 6 tháng đầu năm 2018 15/05/2018 216_cdct-ubkt.rar  
11 217a/HD-CĐCT Hướng dẫn triển khai công tác Thi đua khen thưởng trong công tác nữ công công đoàn 15/05/2018 hd_khen_thuong_knc_2018.doc  
12 213/CĐCT-UBKT Hướng dẫn tiếp cán bộ, đoàn viên và người lao động đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh 11/05/2018 213_cdct-ubkt.pdf   Xem online
13 214/CĐCT-UBKT Thực hiện Quy định Giám sát trong tổ chức công đoàn 11/05/2018 214_cdct-ubkt.pdf   Xem online
14 20//CĐCT-CSPL Công văn đề nghị CĐCS thực hiện một số nội dung theo Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 10/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ 08/05/2018 208_cdct-cspl.rar  
15 184/BC-CĐCT Báo cáo công tác tháng 4 năm 2018 24/04/2018 184_bc-cdct.pdf   Xem online