Chủ nhật, ngày 17 tháng 12 năm 2017
Chủ nhật, ngày 17 tháng 12 năm 2017
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 565/TB-CĐCT Thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam, nhiệm kỳ 2013-2018 04/12/2017 565_tb-cdct.pdf   Xem online
2 561/CĐCT-ToC Thông báo về việc tuyển dụng lái xe Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam 04/12/2017 561_tb-cdct.pdf   Xem online
3 547/BC-CĐCT Báo cáo kết quả Triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2017 23/11/2017 547_bc-cdct.pdf   Xem online
4 388/QĐ-CĐCT Quyết định v.v điều chỉnh nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 22/11/2017 388_qd-cdct.pdf   Xem online
5 525/CĐCT-NC Báo cáo đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Nghị định 85/NĐ-CP ngày 01/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ 09/11/2017 525_cðct-nc.pdf   Xem online
6 524/CĐCT Công văn hướng dẫn tổng kết công tác công đoàn năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 07/11/2017 cong_van_huong_dan_tong_ket_cd_2017.doc  
7 468/BC-CĐCT Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 2017 và phương hướng hoạt động đối ngoại năm 2018 10/10/2017 468_bc-cdct.pdf   Xem online
8 463/KH-CĐCT Kế hoạch Triển khai Đề án phòng, chống ma túy, cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020 09/10/2017 463_kh-cdct.pdf   Xem online
9 452/CĐCT-CSPL Công văn về việc vận động ủng hộ hoạt động xã hội của Ngành và hỗ trợ miền Trung 27/09/2017 452_cdct-cspl.doc  
10 444/BC-CĐCT Báo cáo công tác quý III năm 2017 và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017 25/09/2017 444_bc-cðct.pdf   Xem online
11 413/CĐCT Công văn về việc tuyên truyền về APEC năm 2017 22/09/2017 413_cðct.pdf   Xem online
12 380a/CĐCT Công văn điều chỉnh thời gian tuần cuộc thi "Tìm hiểu về Công đoàn Công Thương VN" 28/08/2017 380a_cðct.pdf   Xem online
13 377/KH-CĐCT Kế hoạch Tuyên truyền về “Công đoàn vì lợi ích đoàn viên” và “Thiết chế Công đoàn” 24/08/2017 kh_cong_doan_vi_loi_ich_doan_vien.docx  
14 376/CĐCT Tuyên truyền tăng cường phòng chống sốt xuất huyết 24/08/2017 376_cðct.pdf   Xem online
15 379/CĐCT-CSPL Tiếp tục thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn" 24/08/2017 379_cðct-cspl.pdf   Xem online