Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2019
Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2019
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 214/UBKT Báo cáo hoạt động Ủy ban Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2019 07/05/2019 214_ubkt6143.rar  
2 199/CĐCT-NC Công văn về việc khen thưởng con ĐVCĐ, NLĐ đạt giải trong các kỳ thi cấp QG, QT năm học 2018-2019 26/04/2019 199_cdct-nc.pdf   Xem online
3 190/BC-CĐCT Báo cáo công tác tháng 4 năm 2019 23/04/2019 190_bc-cdct.pdf   Xem online
4 186/CĐCT-CSPL Công văn về việc thống kê đối tượng chính sách, xã hội và ủng hộ hoạt động xã hội của Ngành 22/04/2019 186_cdct-cspl.pdf   Xem online
5 185/CĐCT-NC Công văn triển khai công tác Thi đua khen thưởng trong công tác nữ công công đoàn 22/04/2019 185_cdct-nc.pdf   Xem online
6 183/CĐCT Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của CĐCTVN năm 2019 22/04/2019 183_cdct.pdf   Xem online
7 178/CĐCT-TG Công văn về việc phối hợp thực hiện chuyên đề "Vai trò của Công đoàn trong thời kỳ công nghiệp 4.0" 18/04/2019 178_cdct-tg.pdf   Xem online
8 162/KH-CĐCT Kế hoạch Tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Công đoàn tiêu biểu CĐCTVN năm 2019 10/04/2019 162_kh-cdct.pdf   Xem online
9 161/CĐCT-NC Công văn về việc viết bài cho Hội thảo Khoa học Quốc gia 09/04/2019 161_cdct-nc.pdf   Xem online
10 157/CĐCT Công văn về việc tham gia Chương trình "Tự hào hàng Việt Nam năm 2019" 09/04/2019 157_cdct.pdf   Xem online
11 160/CĐCT-NC Công văn về việc triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới, DS-GĐ-TE năm 2019 09/04/2019 160_cdct-nc2749.pdf   Xem online
12 138/BC-CĐCT Báo cáo công tác Quý I/2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2019 28/03/2019 bao_cao_quy_i-2019.ok.doc  
13 137/TG-CĐCT Công văn hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019 28/03/2019 137_tg-cdct.pdf   Xem online
14 123/KH-CĐCT Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023) 20/03/2019 123_kh-cdct.pdf   Xem online
15 125/HD-CĐCT Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" năm 2019 20/03/2019 125_hd-cdct.rar