Thứ hai, ngày 23 tháng 09 năm 2019
Thứ hai, ngày 23 tháng 09 năm 2019
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 467/KH-CĐCT Kế hoạch thực hiện Đề án phát động Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" 16/09/2019 cbvc_noi_khong_voi_tieu_cuc_0001.pdf   Xem online
2 232/ QĐ-CĐCT Quyết định về việc Ban hành Thể lệ Hội thi nấu ăn cấp ngành với chủ đề “Nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động, cân bằng dinh dưỡng, VSATTP” 13/09/2019 the_le_thi_nau_an_nam_2019.docx  
3 461/CĐCT-CSPL Hướng dẫn khen thưởng 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 13/09/2019 10_nam_nvhv_0001.pdf   Xem online
4 458 /KH-CĐCT Kế hoạch tổ chức Hội thi nấu ăn cấp Ngành với chủ đề “Nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động, cân bằng dinh dưỡng, VSATTP” 12/09/2019 kh_cuoc_thi_nau_an_nam_2019.docx  
5 444 /HD-CĐCT Hướng dẫ đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở 03/09/2019 cvhd_444-_cdcs.docx  
6 445 /HD-CĐCT Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 03/09/2019 cvhd_445-_cdcttcs.docx  
7 441 /CĐCT-KH Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010 -2020) 29/08/2019 ke_hoach.docx  
8 388 /TG-CĐCT Về việc tương tác và bình chọn ảnh dự thi “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội Facebook của TLĐLĐVN 26/07/2019 binh_chon_thi_anh_tld.docx  
9 325/CĐCT-NC Công văn về việc Xét chọn gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và con CNVCLĐ đạt giải QG, QT, con CNVCLĐ vượt khó học giỏi dự HN biểu dương năm 2019 24/06/2019 325_cdct-nc.rar  
10 312/KH-CĐCT Kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019 17/06/2019 312_kh-cdct.pdf   Xem online
11 297/KH-CĐCT Kế hoạch Truyền thông Công đoàn Công Thương Việt Nam 2019 10/06/2019 297_kh-cdct.pdf   Xem online
12 279/CĐCT-TG Về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong CNVCLĐ năm 2019 30/05/2019 cv_tuyen_truyen_phap_luat_2019.docx  
13 277/CĐCT-UBKT Công văn về việc báo cáo trích ngang cán bộ UBKT nhiệm kỳ 2018-2023 30/05/2019 277_cdct-ubkt.rar  
14 276/KH-CĐCT Kế hoạch tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh chào mừng 90 năm thành lập CĐVN 30/05/2019 276_kh-cdct.pdf   Xem online
15 258/CĐCT-NC Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu khen thưởng con CNVCLĐ đạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế năm học 2017-2018, 2018-2019; con CNVCLĐ vượt khó học giỏi 21/05/2019 258_cdct-nc.pdf   Xem online