Thứ bảy, ngày 22 tháng 09 năm 2018
Thứ bảy, ngày 22 tháng 09 năm 2018
Truyện ngắn Hoa chè

Truyện ngắn Hoa chè

Câu chuyện giàu cảm xúc kết nối rất chân thực, đời thường giữa thời chiến và hiện tại bằng một kết thúc có hậu....