Thứ năm, ngày 28 tháng 01 năm 2021
Thứ năm, ngày 28 tháng 01 năm 2021
"Tôi cảm thấy sự vất vả của người lao động và tình yêu của họ đối với công việc"

"Tôi cảm thấy sự vất vả của người lao động và tình yêu của họ đối với công việc"

“Giây phút bắt gặp khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy sự vất vả của người lao động, nhưng cũng thấy tình yêu của họ đối với công việc”