Thứ ba, ngày 23 tháng 01 năm 2018
Thứ ba, ngày 23 tháng 01 năm 2018
Giám sát bữa ăn ca của công nhân lao động

Giám sát bữa ăn ca của công nhân lao động

Bữa ăn ca đủ chất và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là một trong những yếu tố quan trọng để NLĐ có sức khỏe tiếp tục làm việc