Thứ ba, ngày 27 tháng 09 năm 2022
Thứ ba, ngày 27 tháng 09 năm 2022
Thuốc lá Sài Gòn: Sáng kiến làm lợi tiền tỉ

Thuốc lá Sài Gòn: Sáng kiến làm lợi tiền tỉ

Sản xuất trong môi trường thi đua, cạnh tranh đã khiến người lao động của Thuốc lá Sài Gòn có rất nhiều sáng kiến, làm lợi hàng tỉ đồng