Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019
Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019
Từ 1.7.2019, tăng mức trợ cấp cho lao động nữ sinh con

Từ 1.7.2019, tăng mức trợ cấp cho lao động nữ sinh con

Tại Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 9.11.2018 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở
Sẽ xây dựng 1.000 địa chỉ nhân đạo là công nhân nghèo để kêu gọi ủng hộ

Sẽ xây dựng 1.000 địa chỉ nhân đạo là công nhân nghèo để kêu gọi ủng hộ

Đó là một phần nằm trong Chương trình phối hợp thực hiện công tác nhân đạo, giai đoạn 2019-2023 được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Trung...