Thứ năm, ngày 23 tháng 09 năm 2021
Thứ năm, ngày 23 tháng 09 năm 2021
Quy định mới về lao động dôi dư nghỉ hưu trước tuổi không trừ tỉ lệ hưởng

Quy định mới về lao động dôi dư nghỉ hưu trước tuổi không trừ tỉ lệ hưởng

Khi thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, người lao động dôi dư...
Xây dựng đội ngũ nhân lực trình độ cao trước thách thức của cách mạng 4.0

Xây dựng đội ngũ nhân lực trình độ cao trước thách thức của cách mạng 4.0

Đứng trước sự phát triển nhanh chóng và tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, giai cấp công nhân Việt Nam có những thuận lợi đan xen với khó...
Đoàn viên Công đoàn có sáng kiến tiêu biểu làm lợi 1,8 tỷ đồng

Đoàn viên Công đoàn có sáng kiến tiêu biểu làm lợi 1,8 tỷ đồng

Anh là Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1965, chức vụ đảm nhiệm hiện nay Phó quản đốc phân xưởng sửa chữa thiết bị cơ khí và vận tải , XN Bảo dưỡng, Tổng...