Thứ năm, ngày 09 tháng 04 năm 2020
Thứ năm, ngày 09 tháng 04 năm 2020
Món quà đặc biệt của Công đoàn

Món quà đặc biệt của Công đoàn

Thời Covid-19, quà sinh nhật cho người lao động cũng có những đặc thù riêng, làm người nhận cảm thấy vô cùng thú vị