Thứ tư, ngày 27 tháng 05 năm 2020
Thứ tư, ngày 27 tháng 05 năm 2020
Lặng thầm góp sức xây dựng cuộc sống tươi đẹp cho cộng đồng

Lặng thầm góp sức xây dựng cuộc sống tươi đẹp cho cộng đồng

Đó là Tiến sĩ Hoàng Thị Hòa – Trưởng khoa Thực phẩm – Hóa học, Trưởng ban nữ công Công đoàn cơ sở nhà trường