Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019
Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 103/KH-CĐCT Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019) 06/03/2019 kh_toc_kn_90_nam_cdvn.docx  
2 104/KH-CĐCT Kế hoạch Tổ chức Tháng Công nhân năm 2019 06/03/2019 kh_thang_cn_2019.docx  
3 44/TB-TLĐ Thông báo Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Nhà khách Tổng Liên đoàn 04/03/2019 44_tb-tld.pdf   Xem online
4 93 CĐCT-UBKT Hướng dẫn kiểm tra tài chính công đoàn cùng cấp năm 2018 27/02/2019 93_cdct-ubkt.rar  
5 91/BC-CĐCT Báo cáo công tác tháng 02 năm 2019 22/02/2019 91_bc-cdct.pdf   Xem online
6 09/KH-TLĐ Kế hoạch Kiểm tra, giám sát của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 11/02/2019 09_kh-tld.pdf   Xem online
7 59/BC-UBKT Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của CĐCT năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 25/01/2019 59_bc-ubkt.pdf   Xem online
8 49/HD-CĐCT Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019 23/01/2019 49_hd-cdct.rar  
9 01/2019/TT-BVHTTDL Thông tư Quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng 17/01/2019 012019tt-bvhttdl.pdf   Xem online
10 37/CĐCT-UBKT Công văn Hướng dẫn một số nội dung hoạt động của UBKT CĐ năm 2019 14/01/2019 37_cdct-ubkt.pdf   Xem online
11 38/KH-CĐCT Kế hoạch Kiểm tra, giám sát, của CĐCTVN năm 2019 14/01/2019 38_kh-cdct.pdf   Xem online
12 25/TLĐ Công văn về việc tuyển sinh đi đào tạo tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2019 05/01/2019 25_tld.pdf   Xem online
13 2121/QĐ-TLĐ Quyết định về việc Chuyển Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam thuộc Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn 28/12/2018 2121_qd-tld.pdf   Xem online
14 310/TB-TLĐ Thông báo bổ sung chức danh thi tuyển Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Du lịch Công đoàn VN 25/12/2018 310_tb-tld.pdf   Xem online
15 647/KH-CĐCT Kế hoạch chăm lo cho đoàn viên Công đoàn, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019 13/12/2018 kh64713_12_18chamlotetkyhoichodvcdnldkemmaub.zip