Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2019
Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2019
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 695/TLĐ Công văn về việc đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng trung hạn năm 2019 15/05/2019 695_tld.pdf   Xem online
2 214/UBKT Báo cáo hoạt động Ủy ban Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2019 07/05/2019 214_ubkt6143.rar  
3 743/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tạp chí Lao động và Công đoàn 03/05/2019 743_qd-tld.pdf   Xem online
4 199/CĐCT-NC Công văn về việc khen thưởng con ĐVCĐ, NLĐ đạt giải trong các kỳ thi cấp QG, QT năm học 2018-2019 26/04/2019 199_cdct-nc.pdf   Xem online
5 190/BC-CĐCT Báo cáo công tác tháng 4 năm 2019 23/04/2019 190_bc-cdct.pdf   Xem online
6 186/CĐCT-CSPL Công văn về việc thống kê đối tượng chính sách, xã hội và ủng hộ hoạt động xã hội của Ngành 22/04/2019 186_cdct-cspl.pdf   Xem online
7 185/CĐCT-NC Công văn triển khai công tác Thi đua khen thưởng trong công tác nữ công công đoàn 22/04/2019 185_cdct-nc.pdf   Xem online
8 183/CĐCT Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của CĐCTVN năm 2019 22/04/2019 183_cdct.pdf   Xem online
9 178/CĐCT-TG Công văn về việc phối hợp thực hiện chuyên đề "Vai trò của Công đoàn trong thời kỳ công nghiệp 4.0" 18/04/2019 178_cdct-tg.pdf   Xem online
10 162/KH-CĐCT Kế hoạch Tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Công đoàn tiêu biểu CĐCTVN năm 2019 10/04/2019 162_kh-cdct.pdf   Xem online
11 161/CĐCT-NC Công văn về việc viết bài cho Hội thảo Khoa học Quốc gia 09/04/2019 161_cdct-nc.pdf   Xem online
12 157/CĐCT Công văn về việc tham gia Chương trình "Tự hào hàng Việt Nam năm 2019" 09/04/2019 157_cdct.pdf   Xem online
13 65/TB-BQLDA Thông báo về việc giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký 09/04/2019 65_tb-bqlda.pdf   Xem online
14 160/CĐCT-NC Công văn về việc triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới, DS-GĐ-TE năm 2019 09/04/2019 160_cdct-nc2749.pdf   Xem online
15 66/TB-TLĐ Thông báo bổ sung về việc thi tuyển chức danh Trưởng ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn 08/04/2019 66_tb-tld.pdf   Xem online