Thứ bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020
Thứ bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 411/CĐCT-CSPL Kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ 19/10/2020 cv_441_(19.10.2020)_-_cdctvn_keu_goi_ung_ho_dong_bao_m_trung_bi_mua_lu.doc  
2 05 Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII 16/10/2020 cv_16.docx  
3 03 Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 -2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 15/10/2020 cv_14.doc  
4 04 Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 15/10/2020 cv_15.doc  
5 439/CĐCT-TG Về việc Tổ chức "Cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức, lao động" 15/10/2020 cv_439_1_0001.pdf   Xem online
6 433/CĐCT-CSPL Báo cáo kết quả chăm lo phúc lợi, lợi ích cho ĐV và NLĐ 2020, Hưởng ứng Vì người nghèo 2020 và tổng kết Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2016-2020 12/10/2020 cong_van_433.rar  
7 435/CĐCT-TG Triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ Luật Lao động năm 2019 12/10/2020 cv_435_0001.pdf   Xem online
8 434/KH-CĐCT Kế hoạch đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Công Thương Việt Nam đến năm 2023 12/10/2020 cv_439_0001.pdf   Xem online
9 02 Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 12/10/2020 cv_13.doc  
10 408/KH-CĐCT Kế hoạch Tổ chức cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức, lao động 28/09/2020 cv_408_0001.pdf   Xem online
11 402/CĐCT-TG Tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu 23/09/2020 cv_402_0001.pdf   Xem online
12 398/CĐCT-TG Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 22/09/2020 cv_398_0001.pdf   Xem online
13 399/CĐCT-TG Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 22/09/2020 cv_399_0001.pdf   Xem online
14 400/CĐCT-TG Thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW và Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tuyên truyền 22/09/2020 cv_400_0001.pdf   Xem online
15 394/ KH-CĐCT Kế hoạch Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐCTVN lần thứ III và Nghị quyết Đại hội CĐVN lần thứ XII 17/09/2020 kh_so_ket_nua_nhiem_ky.doc