Thứ bảy, ngày 15 tháng 08 năm 2020
Thứ bảy, ngày 15 tháng 08 năm 2020
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 334/HD-CĐCT Hướng dẫn quy trình thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Nữ công quần chúng 10/08/2020 5_hd__kien_toan_bnc_qc_2020_ok.doc  
2 333/KH-CĐCT Kế hoạch Thực hiện Đề án "Công đoàn tham gia đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động, giai đoạn 2020-2023 và định hướng đến năm 2030" 07/08/2020 cv_333_0001.pdf   Xem online
3 330/CĐCT-CSPL Báo cáo tình hình đời sống, việc làm CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 07/08/2020 cv_330_0001.pdf   Xem online
4 309/CĐCT Tạm hoãn các Hội nghị của CĐCTVN đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 30/07/2020 309_cdct_gui_cdcs.pdf   Xem online
5 310/CĐCT-CSPL Tiếp tục triển khai phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động 30/07/2020 cv_310_00016955.pdf   Xem online
6 286/CĐCT-TG Hưởng ứng Chương trình "Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam" năm 2020 10/07/2020 cv_286_0001.pdf   Xem online
7 101/TB-TLĐ Thông báo Thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 30/06/2020 cv_101_-tld.pdf   Xem online
8 252/HD-CĐCT Hướng dẫn Tổ chức cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động" năm 2020 chủ đề "Nét đẹp công đoàn cơ sở" trên mạng xã hội Facebook 26/06/2020 huong_dan_252_0001.pdf   Xem online
9 240/CĐCT-UBKT Triển khai thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn 18/06/2020 cong_van_trien_khai_thuc_hien_quy_trinh_kiem_tra,_giam_sat.rar  
10 235/HD-CĐCT Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và "Tháng hành động vì môi trường" năm 2020 trong các cấp công đoàn 16/06/2020 cv_235_0001.pdf   Xem online
11 216/CĐCT-CSPL Triển khai một số giải pháp tập trung nguồn lực hỗ trợ đoàn viên, NLĐ 02/06/2020 cv216_0001.pdf   Xem online
12 215/CĐCT-CSPL Chi hỗ trợ đoàn viên và NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 01/06/2020 cv_215_0001.pdf   Xem online
13 01 Thông báo về việc bán Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch Công đoàn Địa chất 28/05/2020 1._thong_bao_ve_viec_ban_doanh_nghiep.doc  
14 207/CĐCT-VP Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 27/05/2020 1_cv_bao_cao_6_thang_2020_cdctvn.doc  
15 287TB/TLĐ-BTG Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức trưng bày Chuyên đề "Chủ tịch HCM với giai cấp Công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam 14/05/2020 cv_287_0001.pdf   Xem online