Thứ tư, ngày 22 tháng 05 năm 2019
Thứ tư, ngày 22 tháng 05 năm 2019
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 96/HD-CĐCT Hướng dẫn Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2018 16/03/2018 96_hd-cdct.pdf   Xem online
2 141/CĐCT-TCHC Công văn về việc Thay đổi tên Trường và mẫu con dấu 15/03/2018 141_cdct-tchc.pdf   Xem online
3 95/KH-CĐCT Kế hoạch Tổ chức Tháng Công nhân năm 2018 15/03/2018 95_kh-cdct.pdf   Xem online
4 96/QĐ-CĐCT Quyết định về việc giải thể Công đoàn Cty CP Nam Tiến 12/03/2018 96_qd-cdct.pdf   Xem online
5 97/QĐ-CĐCT Quyết định về việc giải thể Công đoàn Cty CP Dịch vụ Thương mại và Du lịch TW tại Đà Nẵng 12/03/2018 97_qd-cdct.pdf   Xem online
6 98/QĐ-CĐCT Quyết định về việc giải thể Công đoàn Cty CP Hội chợ INFACO và Bắc Hà 12/03/2018 98_qd-cdct.pdf   Xem online
7 99/QĐ-CĐCT Quyết định về việc giải thể Công đoàn Cty CP Hiệp An 12/03/2018 99_qd-cdct.pdf   Xem online
8 100/QĐ-CĐCt Quyết định về việc giải thể Công đoàn Cty CP In 15 12/03/2018 100_qd-cdct.pdf   Xem online
9 82/HD-CĐCT Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018 05/03/2018 82_hd-cdct.pdf   Xem online
10 05/KH-TLĐ Kế hoạch Thực hiện một số giải pháp để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cuộc ngừng việc tập thể và đình công 02/02/2018 05_kh-tld.pdf   Xem online
11 52/HD-CĐCT Hướng dẫn Học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 31/01/2018 52_hd-cdct.pdf   Xem online
12 42/BC-CĐCT Báo cáo Hoạt động công đoàn năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 25/01/2018 42_bc-cdct.pdf   Xem online
13 33/CĐCT-TG Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2018 23/01/2018 33_cdct-tg.pdf   Xem online
14 29/BC-UBKT Báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 22/01/2018 29_bc-ubkt2725.pdf   Xem online
15 01/CTLT-BCT-CĐCT Chỉ thị về tổ chức phong trào thi đua năm 2018 16/01/2018 01_ctlt-bct-cdct.pdf   Xem online