Thứ tư, ngày 20 tháng 02 năm 2019
Thứ tư, ngày 20 tháng 02 năm 2019
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 547/BC-CĐCT Báo cáo kết quả Triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2017 23/11/2017 547_bc-cdct.pdf   Xem online
2 388/QĐ-CĐCT Quyết định v.v điều chỉnh nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 22/11/2017 388_qd-cdct.pdf   Xem online
3 194/TB-TLĐ Thông báo Kết luận Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 26 (khóa XI) 14/11/2017 194_tb-tld.pdf   Xem online
4 525/CĐCT-NC Báo cáo đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Nghị định 85/NĐ-CP ngày 01/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ 09/11/2017 525_cðct-nc.pdf   Xem online
5 524/CĐCT Công văn hướng dẫn tổng kết công tác công đoàn năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 07/11/2017 cong_van_huong_dan_tong_ket_cd_2017.doc  
6 336/TB-BCT Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tại Hội nghị giao ban ngày 30 tháng 10 năm 2017 02/11/2017 336_tb-bct.pdf   Xem online
7 1687/CTPH-TLĐLĐVN-KHVN Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn LĐVN và Hội Khuyến học VN về đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong CNLĐ tại DN, khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017-2020 23/10/2017 1687.pdf   Xem online
8 175/TB-TLĐ Thông báo về việc giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký 16/10/2017 175_tb-tlð.pdf   Xem online
9 468/BC-CĐCT Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 2017 và phương hướng hoạt động đối ngoại năm 2018 10/10/2017 468_bc-cdct.pdf   Xem online
10 463/KH-CĐCT Kế hoạch Triển khai Đề án phòng, chống ma túy, cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020 09/10/2017 463_kh-cdct.pdf   Xem online
11 169/TB-TLĐ Thông báo về việc giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký 03/10/2017 169_tb-tlð.pdf   Xem online
12 170/TB-TLĐ Thông báo về việc giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký 03/10/2017 170_tb-tlð.pdf   Xem online
13 452/CĐCT-CSPL Công văn về việc vận động ủng hộ hoạt động xã hội của Ngành và hỗ trợ miền Trung 27/09/2017 452_cdct-cspl.doc  
14 444/BC-CĐCT Báo cáo công tác quý III năm 2017 và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017 25/09/2017 444_bc-cðct.pdf   Xem online
15 413/CĐCT Công văn về việc tuyên truyền về APEC năm 2017 22/09/2017 413_cðct.pdf   Xem online