Thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019
Thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 2131/TLĐ Đăng ký tham dự thi tuyển chức danh Trưởng phòng 28/12/2017 2131_tld.pdf   Xem online
2 612/BC-CĐCT Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại giai đoạn 2013-2017 phương hướng hoạt động đối ngoại giai đoạn 2018-2022 28/12/2017 612_bc-cdct.pdf   Xem online
3 17/CT-BCT Chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2018 27/12/2017 17_ct-bct.pdf   Xem online
4 31/2017/TB-GS Thông báo bán đấu giá xe ô tô con hiệu Ford Mondeo B4Y-LCBD đời 2003 biển kiểm soát 29A-010.52 22/12/2017 thong_bao_ban_dau_gia_xe_ford.pdf   Xem online
5 32/2017/TB-GS Thông báo bán đấu giá xe ô tô con hiệu Toyota Camry 2.4G đời 2003 biển kiểm soát 29A.010.91 22/12/2017 thong_bao_ban_dau_gia_xe_toyota.pdf   Xem online
6 385/TB-BCT Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban ngày 11 tháng 12 năm 2017 13/12/2017 385_tb-bct.pdf   Xem online
7 582/KH-CĐCT Kế hoạch Chăm lo cho đoàn viên Công đoàn và Người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018 12/12/2017 582_kh-cdct.rar  
8 561/CĐCT-ToC Thông báo về việc tuyển dụng lái xe Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam 04/12/2017 561_tb-cdct.pdf   Xem online
9 09/TB-BQLDA Thông báo về việc sử dụng số điện thoại, email của Ban Quản lý dự án Thiết chế Công đoàn 04/12/2017 09_tb-bqlda.pdf   Xem online
10 565/TB-CĐCT Thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam, nhiệm kỳ 2013-2018 04/12/2017 565_tb-cdct.pdf   Xem online
11 1940/HD-TLĐ Hướng dẫn v.v tổ chức thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2017 29/11/2017 1940_hd-tld.pdf   Xem online
12 51/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức năm 2017 29/11/2017 51_kh-tld.pdf   Xem online
13 547/BC-CĐCT Báo cáo kết quả Triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2017 23/11/2017 547_bc-cdct.pdf   Xem online
14 388/QĐ-CĐCT Quyết định v.v điều chỉnh nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 22/11/2017 388_qd-cdct.pdf   Xem online
15 194/TB-TLĐ Thông báo Kết luận Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 26 (khóa XI) 14/11/2017 194_tb-tld.pdf   Xem online