Thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019
Thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 20//CĐCT-CSPL Công văn đề nghị CĐCS thực hiện một số nội dung theo Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 10/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ 08/05/2018 208_cdct-cspl.rar  
2 184/BC-CĐCT Báo cáo công tác tháng 4 năm 2018 24/04/2018 184_bc-cdct.pdf   Xem online
3 162/QĐ-CĐCT Quyết định về việc tạm dừng hoạt động Công đoàn cơ sở 24/04/2018 162_qd-cdct.pdf   Xem online
4 163/QĐ-CĐCT Quyết định về việc giải thể Công đoàn Cty CP XNK Máy Hà Nội 24/04/2018 163_qd-cdct.pdf   Xem online
5 164/QĐ-CĐCT Quyết định về việc giải thể Công đoàn Cty Hỗ trợ sản xuất và XNK 24/04/2018 164_qd-cdct.pdf   Xem online
6 165/QĐ-CĐCT Quyết định về việc giải thể Công đoàn Cty CP Sản xuất kinh doanh XNK (Prosimex) 24/04/2018 165_qd-cdct.pdf   Xem online
7 166/QĐ-CĐCT Quyết định về việc giải thể Công đoàn Cty CP Đầu tư XNK Da giầy Hà Nội 24/04/2018 166_qd-cdct.pdf   Xem online
8 138/TB-BCT Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban ngày 23 tháng 4 năm 2018 24/04/2018 138_tb-bct.pdf   Xem online
9 02/SY-TLĐ Sao y văn bản chính về việc xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công 24/04/2018 02_sy-tld.pdf   Xem online
10 176/HD-CĐCT Hướng dẫn Kiện toàn và thành lập Ban Nữ công quần chúng 19/04/2018 176_hd-cdct.pdf   Xem online
11 178/CĐCT-CSPL Công văn về việc Báo cáo kết quả thực hiện công tác xã hội năm 2017 19/04/2018 178_cdct-cspl.rar  
12 177/CĐCT-CSPL Công văn về việc tiếp tục thực hiện "Chương trình Phúc lợi đoàn viên và người lao động" 19/04/2018 177_cdct-cspl.rar  
13 173/HD-CĐCT Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 19/04/2018 173_hd-cdct.pdf   Xem online
14 174/CĐCT-TG Công văn về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động năm 2018 19/04/2018 174_cdct-tg.pdf   Xem online
15 149/BC-UBKT Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn Công Thương Việt Nam 11/04/2018 149_bc-ubkt.pdf   Xem online