Thứ hai, ngày 27 tháng 03 năm 2023
Thứ hai, ngày 27 tháng 03 năm 2023
Tên văn bản Hướng dẫnTuyên truyền đại hội công đoàn các cấp, Đại hội IV Công đoànCông Thương Việt Nam hướng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kì 2023-2028
Tải file Download 
Mô tả Hướng dẫnTuyên truyền đại hội công đoàn các cấp, Đại hội IV Công đoànCông Thương Việt Nam hướng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kì 2023-2028
Số hiệu văn bản 402/HD-CĐCT Ngày có hiệu lực 07/11/2022
Ngày ban hành 07/11/2022 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy