Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019
Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 428/CĐCT Công văn về việc tham gia Chương trình "Tự hào hàng Việt Nam năm 2018" 29/08/2018 428_cdct.pdf   Xem online
2 430/CĐCT Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TƯ khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 29/08/2018 430_cdct.pdf   Xem online
3 409/CĐCT-TG Công văn về việc tuyên truyền, thực hiện Ngày pháp luật năm 2018 20/08/2018 409_cdct-tg.pdf   Xem online
4 410/HD-CĐCT Hướng dẫn Tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018 20/08/2018 410_hd-cdct.pdf   Xem online
5 411/CĐCT-TG Công văn về việc hưởng ứng cuộc thi viết "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh niên, thiếu niên" 20/08/2018 411_cdct-tg.pdf   Xem online
6 412/CĐCT-TG Công văn về việc tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 20/08/2018 412_cdct-tg.pdf   Xem online
7 70/BC-TLĐ Báo cáo tháng 7 năm 2018 của TLĐ 06/08/2018 70_bc-tld.pdf   Xem online
8 381/CĐCT-TG Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng 06/08/2018 381_cdct-tg.pdf   Xem online
9 382/CĐCT-TG Công văn về việc tuyên truyền phòng, chống thiên tai 06/08/2018 382_cdct_-_tg.pdf   Xem online
10 376/CĐCT-ToC Công văn về việc báo cáo xếp loại CĐCS vững mạnh năm 2018 02/08/2018 376_cdct-toc.pdf   Xem online
11 67/BC-TLD Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của TLĐLĐVN 27/07/2018 67_bc-tld.pdf   Xem online
12 354/CĐCT-TG Công văn về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam 27/07/2018 354_cdct-tg.pdf   Xem online
13 342/BC-CĐCT Báo cáo công tác tháng 7 năm 2018 của Công đoàn Công Thương Việt Nam 20/07/2018 342_bc-cdct.pdf   Xem online
14 338/BC-UBKT Báo cáo hoạt động UBKT Công đoàn 6 tháng đầu năm 2018 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 20/07/2018 338_bc-ubkt.pdf   Xem online
15 195/TB-BCT Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 ngành Công Thương 13/07/2018 195_tb-bct.pdf   Xem online