Thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019
Thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 376/CĐCT-ToC Công văn về việc báo cáo xếp loại CĐCS vững mạnh năm 2018 02/08/2018 376_cdct-toc.pdf   Xem online
2 67/BC-TLD Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của TLĐLĐVN 27/07/2018 67_bc-tld.pdf   Xem online
3 354/CĐCT-TG Công văn về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam 27/07/2018 354_cdct-tg.pdf   Xem online
4 342/BC-CĐCT Báo cáo công tác tháng 7 năm 2018 của Công đoàn Công Thương Việt Nam 20/07/2018 342_bc-cdct.pdf   Xem online
5 338/BC-UBKT Báo cáo hoạt động UBKT Công đoàn 6 tháng đầu năm 2018 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 20/07/2018 338_bc-ubkt.pdf   Xem online
6 195/TB-BCT Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 ngành Công Thương 13/07/2018 195_tb-bct.pdf   Xem online
7 236/QĐ-CĐCT Quyết định Ban hành Quy chế tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động 12/07/2018 236_qd-cdct.rar  
8 237/QĐ-CĐCT Quyết định Ban hành Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động 12/07/2018 237_qd-cdct.rar  
9 324/CĐCT-TG Công văn về việc tuyên truyền Luật An ninh mạng 11/07/2018 324_cdct-tg.pdf   Xem online
10 25/2018/QH14 Luật Tố cáo năm 2018 25/06/2018 luat_to_cao_2018.rar  
11 305/KH-CĐCT Kế hoạch hành động của CĐCTVN thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 6 BCH TƯ khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới 25/06/2018 305_kh-cdct.pdf   Xem online
12 309/CĐCT-TG Hướng dẫn thực hiện chiến dịch những giọt máu hồng hè năm 2018 25/06/2018 309_cdct-tg.pdf   Xem online
13 294/CĐCT-CSPL Công văn về công tác tuyên truyền và xử lý các vấn đề phức tạp về ANTT liên quan đến công nhân 20/06/2018 294_cdct-cspl.pdf   Xem online
14 281/CĐCT-CSPL Công văn về việc tiếp tục đảm bảo ổn định tình hình trong đoàn viên, CNLĐ 13/06/2018 281_cdct-cspl.pdf   Xem online
15 38/KH-TLĐ Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31/CTr-ĐĐTLĐ ngày 12/02/2018 của Đảng đoàn TLĐLĐVN về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, BCH TƯ Đảng khóa XII 12/06/2018 38_kh-tld.pdf   Xem online