Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021
Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021
Tên văn bản Tổ chức Cuộc thi video clip về phòng, chống dịch Covid-19
Tải file Download  Xem online
Mô tả Tổ chức Cuộc thi video clip về phòng, chống dịch Covid-19
Số hiệu văn bản 381/KH-CĐCT Ngày có hiệu lực 09/09/2021
Ngày ban hành 09/09/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn