Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021
Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021
Tên văn bản Ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động
Tải file Download  Xem online
Mô tả
Số hiệu văn bản 51/QĐ-LĐTBXH Ngày có hiệu lực 13/01/2014
Ngày ban hành 13/01/2014 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Người ký Phạm Thị Hải Chuyền