Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021
Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021
Tên văn bản Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Tải file Download  Xem online
Mô tả
Số hiệu văn bản 59/2015/TT-BLĐTBXH Ngày có hiệu lực 15/02/2016
Ngày ban hành 29/12/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Lao động Thương Binh Xã hội Người ký Phạm Minh Huân