Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021
Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021
Tên văn bản Thông tư hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách Nhà nước
Tải file Download  Xem online
Mô tả
Số hiệu văn bản 26/2015/TT-BLĐTBXH Ngày có hiệu lực 01/09/2015
Ngày ban hành 14/07/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Người ký Thứ trưởng Phạm Minh Huân