Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021
Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021
Tên văn bản Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Tải file Download  Xem online
Mô tả
Số hiệu văn bản 28/2015/TT-BLĐTBXH Ngày có hiệu lực 15/09/2015
Ngày ban hành 31/07/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký Doãn Mậu Diệp