Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021
Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021
Tên văn bản Thông tư Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc
Tải file Download  Xem online
Mô tả THÔNG TƯ Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Số hiệu văn bản 41/2009/TT-BLĐTBXH Ngày có hiệu lực 15/02/2010
Ngày ban hành 30/12/2009 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Lao động Thương binh - Xã hội Người ký Phạm Minh Huân