Thứ hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022
Thứ hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022

Thông tin tổng hợp

Tổng LĐLĐVN truyền thông các hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012

Tổng LĐLĐVN truyền thông các hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012

Tổng LĐLĐVN vừa ban hành Kế hoạch truyền thông các hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012  
Bãi bỏ 11 Thông tư về tiền lương, bảo hiểm xã hội

Bãi bỏ 11 Thông tư về tiền lương, bảo hiểm xã hội

Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 30-9-2022.  
Tổng LĐLĐVN hướng dẫn tuyên truyền đại hội Công đoàn

Tổng LĐLĐVN hướng dẫn tuyên truyền đại hội Công đoàn

Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu vừa ký ban hành Hướng dẫn tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.  
Kỳ điều hành ngày 21/9: Giá xăng, dầu tiếp tục giảm

Kỳ điều hành ngày 21/9: Giá xăng, dầu tiếp tục giảm

Tại Kỳ điều hành ngày 21/9, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiếp tục giảm so với kỳ trước;  
Điều kiện, mức hưởng, thủ tục hưởng BHXH một lần

Điều kiện, mức hưởng, thủ tục hưởng BHXH một lần

NLĐ có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH một lần được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH  
Mức hưởng BHXH một lần đối với người tham gia BHXH tự nguyện

Mức hưởng BHXH một lần đối với người tham gia BHXH tự nguyện

Các trường hợp được nhận BHXH một lần