Thứ bảy, ngày 15 tháng 08 năm 2020
Thứ bảy, ngày 15 tháng 08 năm 2020

Thông tin tổng hợp

Chúng ta có lòng tin không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng

Chúng ta có lòng tin không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng

Tinh thần luôn sẵn sàng chống dịch phải được duy trì liên tục, không được lơi lỏng  
Tổng công ty Giấy khẩn trương kích hoạt các biện pháp phòng, chống Covid-19

Tổng công ty Giấy khẩn trương kích hoạt các biện pháp phòng, chống Covid-19

Tất cả các CBCNV đến làm việc tại TCT thực hiện đeo khẩu trang, nghiêm túc đo thân nhiệt tại cổng bảo vệ  
Năm 2021 sẽ không điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng

Năm 2021 sẽ không điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng

Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp đã thống nhất năm 2021 sẽ không điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng với 9/13 phiếu đồng thuận  
Chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai Hiệp định EVFTA

Chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai Hiệp định EVFTA

Chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai Hiệp định EVFTA  
Gói 62.000 tỉ đồng: Đề xuất mở rộng đối tượng, thời gian hỗ trợ

Gói 62.000 tỉ đồng: Đề xuất mở rộng đối tượng, thời gian hỗ trợ

So với dự kiến ban đầu, người lao động thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng còn ít.  
Thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực xử lý triệt để “ổ dịch”

Thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực xử lý triệt để “ổ dịch”

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến