Thứ năm, ngày 28 tháng 01 năm 2021
Thứ năm, ngày 28 tháng 01 năm 2021

Thông tin tổng hợp

Thực hiện các giải pháp ổn định tình hình quan hệ lao động dịp Tết năm 2021

Thực hiện các giải pháp ổn định tình hình quan hệ lao động dịp Tết năm 2021

Trọng tâm là chăm lo Tết và phòng chống Covid – 19  
Hành vi vi phạm các quy định về uống rượu, bia và địa điểm không uống rượu, bia sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền

Hành vi vi phạm các quy định về uống rượu, bia và địa điểm không uống rượu, bia sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền

Hành vi vi phạm các quy định về uống rượu, bia và địa điểm không uống rượu, bia sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền  
Ra mắt trang thông tin Bộ Luật Lao động năm 2019

Ra mắt trang thông tin Bộ Luật Lao động năm 2019

Ra mắt trang thông tin Bộ Luật Lao động năm 2019  
Petrolimex vững sứ mệnh trái tim xăng dầu

Petrolimex vững sứ mệnh trái tim xăng dầu

Mỗi giai đoạn lịch sử, Petrolimex đều có những đóng góp nổi bật, vững vàng sứ mệnh đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.  
Những chính sách ảnh hưởng đến người lao động có hiệu lực từ năm 2021

Những chính sách ảnh hưởng đến người lao động có hiệu lực từ năm 2021

Những chính sách ảnh hưởng đến người lao động có hiệu lực từ năm 2021  
10 nhóm sự kiện, hoạt động tiêu biểu, nổi bật Ngành Công Thương năm 2020

10 nhóm sự kiện, hoạt động tiêu biểu, nổi bật Ngành Công Thương năm 2020

10 nhóm sự kiện, hoạt động tiêu biểu, nổi bật Ngành Công Thương năm 2020