Thứ tư, ngày 02 tháng 12 năm 2020
Thứ tư, ngày 02 tháng 12 năm 2020
Tên văn bản Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 -2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030
Tải file Download 
Mô tả Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 -2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030
Số hiệu văn bản 03 Ngày có hiệu lực 15/10/2020
Ngày ban hành 15/10/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương Người ký Ban Chấp hành Trung ương