Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Tên văn bản Thông tư Quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng
Tải file Download  Xem online
Mô tả Thông tư Quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng
Số hiệu văn bản 01/2019/TT-BVHTTDL Ngày có hiệu lực 17/01/2019
Ngày ban hành 17/01/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa thể thao và du lịch Người ký Nguyễn Ngọc Thiện