Thứ sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020
Thứ sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020
Tên văn bản Thông báo về việc thay đổi địa điểm làm việc của CĐ Công an nhân dân
Tải file Download  Xem online
Mô tả Thông báo về việc thay đổi địa điểm làm việc của CĐ Công an nhân dân
Số hiệu văn bản 216/TB-CĐCAND Ngày có hiệu lực 06/09/2018
Ngày ban hành 06/09/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công an nhân dân Người ký Vũ Mạnh Hà