Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020
Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020
Tên văn bản Công văn về việc hướng dẫn công tác truyền thông hưởng ứng các sự kiện năm 2015
Tải file Download  Xem online
Mô tả
Số hiệu văn bản 301/TCDS-TTGD Ngày có hiệu lực 04/06/2015
Ngày ban hành 04/06/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình - Bộ Y tế Người ký Lê Cảnh Nhạc