Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020
Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020
Tên văn bản Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2014)
Tải file Download  Xem online
Mô tả
Số hiệu văn bản Ngày có hiệu lực 02/09/2014
Ngày ban hành 02/09/2014 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Người ký Ban Tuyên giáo Trung ương