Thứ năm, ngày 21 tháng 01 năm 2021
Thứ năm, ngày 21 tháng 01 năm 2021
Tên văn bản Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc
Tải file Download  Xem online
Mô tả THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CPngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Số hiệu văn bản 19/2008/TT-BLĐTBXH Ngày có hiệu lực 04/10/2008
Ngày ban hành 23/09/2008 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Người ký Huỳnh Thị Nhân