Thứ sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020
Thứ sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020
Tên văn bản Thông tư liên bộ của Bộ LĐTB&XH - Y tế số 03/TT-LB ngày 28/01/1994 quy định các điều kiện có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ
Tải file Download 
Mô tả
Số hiệu văn bản 03/TT-LB Ngày có hiệu lực 28/01/1994
Ngày ban hành 28/01/1994 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ Y TẾ Người ký