Thứ bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020
Thứ bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020
Tên văn bản Tài liệu tuyên truyền: Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2014
Tải file Download  Xem online
Mô tả Ban hành kèm theo công văn số 342/BVHTTDL-GĐ ngày 18 tháng 2 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số hiệu văn bản 324/BVHTTDL-GĐ Ngày có hiệu lực 18/02/2014
Ngày ban hành 18/02/2014 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch Người ký Huỳnh Vĩnh Ái