Chủ nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2022
Chủ nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2022

I. CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM


  

 

 

   1.TS. Đỗ Đăng Hiếu   

   Chức vụ: Chủ tịch

 

 

 

 

 

 

 

 2.TS. Nguyễn Mạnh Cường

 Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực

 (Nghỉ hưu từ tháng 8/2010)


 

 

 

 

 

 

 3.Ngô Huy Toán

 Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực

 (nghỉ hưu từ tháng 8/2012)

 4. Nguyễn Ngọc Chiến

Chức vụ: Phó Chủ tịch 

 (nghỉ hưu từ tháng 6/2012) 

 

 

 

 5.Ngô Xuân Thạnh

 Chức vụ: Phó Chủ tịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.Trần Thị Bạch Dương

 Chức vụ: Phó Chủ tịch

  (Bổ sung từ tháng 1/2011)

 

 

 

 

 

 

 

 7.Nguyễn Xuân Thái

 Chức vụ: Phó Chủ tịch

  (Bổ sung từ tháng 1/2011)

 

 

 

 

II. BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

 

 

 

 

 8. Tạ Thị Vân Anh

 Chức vụ: Trưởng Ban Nữ công CĐCTVN

 (Bổ sung từ tháng 1/2011)

 

 

 

 

 

 

 

 9. Vũ Tiến Dũng

 Chức vụ: UV BCH Tổng liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất VN

 

 

 

 

 

 

 

 

 10. Hồ Phi Giao

 Chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo CĐCTVN

 (Bổ sung từ tháng 1/2011)

 

 

 

 

 

 

 

 11. Nguyễn Thị Hoa

 Chức vụ: Vụ trưởng - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Công Thương

 (Bổ sung từ tháng 1/2012)

 

 

 

 

 

 

 12. Lưu Mạnh Hùng

 Chức vụ: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ- Bộ Công Thương 

 13. Trần Đình Hùng

 Chức vụ: Trưởng ban Tổ chức CĐCTVN

 (Nghỉ hưu tháng 12/2012) 14. Đinh Thái Hương

 Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu VN


 15. Vương Quốc Lơi

 Chức vụ: UV BCH Tổng Liên đoàn, Chủ tịch CĐ TCT Thép Việt Nam (CTCP)

 16. Lê Thị Thanh Nga

 Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Giấy và bột giấy VN

 (Nghỉ hưu tháng 11/2010) 17. Nguyễn Thị Tuyết Mai

 Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn TCt Thuốc lá VN

 (Nghỉ hưu tháng 10/2012) 

 

 

 18. Trịnh Xuân Tuyên

 Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT CĐCTVN

 

 

 

 

 

 

 

III. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

 

 

 

 19. Phạm Thị Phương Anh

 Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Ngành Công Thương Hà Nội

 (Bổ sung  tháng 5/2012)

 

 

 

 

 

 

 

 20. Nguyễn Quý Anh

 Chức vụ: Chủ tịch C Đ Tcty CP Điện tử và Tin học Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 21. Nguyễn Đức Bình

 Chức vụ: Chủ tịch CĐ Cty CP Giầy Sài Gòn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22. Trần Quý Cộng

 Chức Vụ: Chủ tịch Công đoàn Tcyu Cp Bia- Rượu- NGK Hà Nội

 (nghỉ hưu tháng 6/2010)

 

 

 

 

 23. Đỗ Văn Chính

 Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Tcyu CP Thiết bị điện VN

 (Bổ sung  tháng 1/2011)

 

 

 

 

 

 

 

 24. Nguyễn Thị Thu Cúc

 Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Công ty Cp Nhựa Rạn đông

 

 

 

 

 

 

 

 25. Hà Duy Dĩnh

 Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26. Chung Trí Dũng

 Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Tcty CpP Rượu - Bia- NGK Sài Gòn  

 (Bổ sung tháng 7/2012)

 

 

 

 

 

 

 27. Đoàn Thế Dũng

 Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Tcty Cp thiết bị điện Việt Nam

 (nghỉ hưu tháng 7/2012)

 

 

 

 

 

 

 

 28. Dương Trọng Đông

 Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Viện nghiên cứu cơ khí

 

 

 

 

 

 

 

 28. Đoàn Thị Đông

 Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Công ty kho vận Miền Nam

 

 

 

 

 

 

 

 29. Nguyễn Thành Đồng

 Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Tcty Cp Xây dựng Điện VN

 (nghỉ hưu tháng 10/2010)

 

 

 

 

 

 


 

 30.Phạm Thị Hồng Hạnh

 Chức vụ: Tổng giám đốc Tcyu Bia- Rượu -NGK Sài Gòn

 (Thôi tham gia UV BCH tháng 7/2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

 31. Văn Khắc Hòa

 Chức vụ: Chánh Văn phòng Công đoàn Công Thương Việt Nam

 (Nghỉ hưu tháng 9/2011)

 

 

 

 

 

 

 32. Trần Thị Hồng

 Chức vụ: Bác sỹ - Công ty Liên doanh ô tô Ford Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 33. Ngô Mạnh Hoài

 Chức vụ: Phó TGĐ Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất VN

 

 

 

 


 

 

 

 34. Lê Văn Hiếu

 Chức vụ: Phó Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam

 

 

 

 


 

 

 

 35. Đỗ Đình Hiền

 Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Than- Khoáng sản VN

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Trần Ngọc Hưng

 Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Viện máy và Dụng cụ công nghiệp (IMI)

 

 

 

 

 


 

 

 37. Tôn Thanh Lan

 Chức vụ: UVTV Công đoàn Công nghiệp Hóa chất VN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 38. Lý Ngọc Minh

 Chức vụ: Chủ tịch CĐ Trường ĐH Công nghiệp Tp HCM

 (Đã mất  tháng 7/2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Nguyễn Bá Mộc

 Chức vụ: Trưởng Ban Chính sách Pháp luật CĐCTVN

 

 

 

 


 

 

 

 40. Quách Văn Ngọc

 Chức vụ: Phó trưởng ban Chính sách pháp luật CĐCTVN

 (Bổ sung tháng 1/2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

  41. Trần Văn Ngọc

 Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 42. Vũ Nguyên

 Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Ngành Công Thương Hà Nội

 (Nghỉ hưu tháng 3/2011)

 

 

 

 

 

 

 

43. Hoàng Hữu Phương

 Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Tcty Cp Xây dựng Công nghiệp HN

 

 

 

 

 


 

 

 

 44. Bùi Văn Thạch

 Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Tcty Máy thiết bị Công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 45. Trần Mạnh Thắng

 Chức vụ: Trưởng ban Tài chính CĐCTVN

 

 

 

 

 

 

 

 46. Nguyễn Trọng Thể

 Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Tcty Máy động lực và máy nông nghiệp VN

 

 

 

 

 


 

 

 

 47. Vương Toàn

 Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Tcty CP Bia- Rượu - NGK Hà Nội

 (Bổ sung tháng 1/2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 48. Nguyễn Hồng Tiến

 Chức vụ: Phụ trách Ban Tổ chức CĐCTVN

 (Bổ sung tháng 1/2011)

 

 

 


 

 

 49. Bùi Quốc Trung

 Chức vụ: Chánh Văn phòng CĐCTVN

 

 

 

 

 

 

 

 

 50. Phan Tất Trung

 Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Tcty Cp Xây dựng điện VN

 (Bổ sung tháng 1/2011)

 

 

 


 

 

 

 51. Nguyễn Tùng Vân

 Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Dệt may VN

 

 

 

 


 

 

 

 

 52. Nguyễn Xinh

 Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Giấy và Bột giấy VN

  (Bổ sung tháng 1/2011)

 

 


 

 

 

 53. Nguyễn Thị Hồng Yến

 Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Cty Cp Bóng đèn Phích nước Rạng Đông