Thứ bảy, ngày 31 tháng 07 năm 2021
Thứ bảy, ngày 31 tháng 07 năm 2021
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 286/CĐCT-ToC Triển khai thực hiện hướng dẫn số 28/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 28/06/2021 286_cdct-toc.pdf   Xem online
2 258/CĐCT-CSPL Khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 14/06/2021 258_cspl-cdct.pdf   Xem online
3 259/CĐCT-CSPL Giúp nông dân tỉnh Bắc Giang tiêu thị vải thiều 14/06/2021 259_cdct-cspl.pdf   Xem online
4 248/CĐCT- ToC Tiếp tục triển khai cập nhật thông tin đoàn viên và thực hiện đổi, in thẻ đoàn viên 10/06/2021 248_cdct-toc.pdf   Xem online
5 250/HD-CĐCT Hướng dẫn các hoạt động Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 trong các cấp công đoàn 10/06/2021 250_hd-cdct.pdf   Xem online
6 242/CĐCT-CSPL Chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 08/06/2021 242_cdct-cspl.pdf   Xem online
7 237/HD-CĐCT Hướng dẫn Triển khai Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" giai đoạn 2021-2023 04/06/2021 237_hd-cdct.pdf   Xem online
8 216/CĐCT-CSPL Chi hỗ trợ khẩn cấp cho ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 25/05/2021 cv216_0001.pdf   Xem online
9 212/CĐCT-CSPL Báo cáo đối tượng chính sách năm 2021 21/05/2021 cv_212.rar  
10 209/CĐCT-TG Hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ IV 20/05/2021 cv_209_0001.pdf   Xem online
11 203/CĐCT-NC Xét tặng danh hiệu "Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2020" - Cúp Bông hồng vàng 19/05/2021 cv_203_0001.pdf   Xem online
12 204/CĐCT-NC Để cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021 19/05/2021 cv_204_0001.pdf   Xem online
13 207/CĐCT-ToC Báo cáo số liệu lao động đoàn viên và thành lập CĐCS 06 tháng đầu năm 2021 19/05/2021 cv_207_0001.pdf   Xem online
14 208/CĐCT-TC Báo cáo kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Chương trình "Xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới" 19/05/2021 cv_208_0001.pdf   Xem online
15 201/CĐCT-TG Xin ý kiến về Chương trình giải trí cho công nhân viên chức, lao động 18/05/2021 cv_201_0001.pdf   Xem online