Thứ ba, ngày 19 tháng 10 năm 2021
Thứ ba, ngày 19 tháng 10 năm 2021
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 421/CĐCT-CSPL Triển khai Thỏa thuận hợp tác của CĐCTVN và Cty Giấy Tissue Sông Đuống 08/10/2021 421_cdct-cspl.pdf   Xem online
2 415/KH-CĐCT Kế hoạch Triển khai Chương trình hành động số 02/Ctr-BCH của TLĐLĐVN về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐVN trong tình hình mới" theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và NQ số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị 06/10/2021 415_kh-cdct.pdf   Xem online
3 416/CĐCT Vận động, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 06/10/2021 416_cdct.pdf   Xem online
4 08 Biên bản thoả thuận hợp tác giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công ty Giấy Tissue Sông Đuống về việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ 30/09/2021 bien_ban_thoa_thuan_0001.pdf   Xem online
5 402/CĐCT-KH Kế hoạch thực hiện "Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030" và "Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030" trong CNVCLĐ 28/09/2021 402_cdct-kh.pdf   Xem online
6 391/KH - CĐCT Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua "Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" 13/09/2021 391_kh-cdct.pdf   Xem online
7 386/CĐCT-NC Không tổ chức Hội nghị biểu dương Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu , con CNVCLĐ đạt giải Quốc gia, Quốc tế, con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm 2021 10/09/2021 386_cdct-nc.pdf   Xem online
8 390/CĐCT Phát động kêu gọi ủng hộ CNLĐ khó khăn các tỉnh phiá Nam 10/09/2021 390_cdct.pdf   Xem online
9 382/CĐCT-TG Tích cực tham gia viết bài cho cuộc thi "Vòng tay công đoàn" 09/09/2021 cv_vv_tich_cuc_tham_gia_viet_bai_cuoc_thi_vong_tay_cong_doan.doc  
10 383/CĐCT-TG Hướng dẫn triển khai Cuộc thi "Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo" 09/09/2021 cv_vv_cuoc_thi_viet_ve_cong_tac_dan_toc,_ton_giao.doc  
11 379/KH-CĐCT Tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19 09/09/2021 379_kh-cdct.pdf   Xem online
12 381/KH-CĐCT Tổ chức Cuộc thi video clip về phòng, chống dịch Covid-19 09/09/2021 381_kh-cdct.pdf   Xem online
13 372/CĐCT-TC Triển khai thực hiện Quyết định 3089/QĐ-TLĐ; Hướng dẫn 30/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động VN 26/08/2021 372_cdct-tc.pdf   Xem online
14 366/CĐCT-NC Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới 20/08/2021 366_cdct-nc.pdf   Xem online
15 365/CĐCT-TG Hướng dẫn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trong các cấp công đoàn, công chức, viên chức, người lao động thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam 19/08/2021 huong_dan_tuyen_truyen_covid_19_(ban_phat_hanh).docx