Thứ tư, ngày 19 tháng 01 năm 2022
Thứ tư, ngày 19 tháng 01 năm 2022
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 14/CĐCT-CSPL&QHLĐ Triển khai Quyết định số 3082/QĐ-BCT ngày 31/12/2021 14/01/2022 cv14_0001.pdf   Xem online
2 12/CĐCT-CSPL Giảm giá ưu đãi đặc biệt của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội 10/01/2022 cv_12n_0001.pdf   Xem online
3 06/ CĐCT-CSPL Báo cáo kết quả triển khai hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần-2022 07/01/2022 cv_061950.rar  
4 538/KH-CĐCT Kế hoạch tuyên truyền về hoạt động công đoàn, tập trung là việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 31/12/2021 cv_538_0001.pdf   Xem online
5 533/CĐCT-CSPL Báo cáo kết quả hoạt động nâng cao phúc lợi, lợi ích đoàn viên, người lao động và các quỹ Công đoàn năm 2021 29/12/2021 cv_5332741.rar  
6 529/HD-CĐCT Hướng dẫn Học tập Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" 28/12/2021 cv_529_0001.pdf   Xem online
7 519/KH-CĐCT Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn 17/12/2021 519_kh-cdct.pdf   Xem online
8 247/QĐ-CĐCT Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức chức bộ máy Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam 15/12/2021 247_qd-cdct.pdf   Xem online
9 466/KH-CĐCT Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Têt Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 10/11/2021 466_kh-cdct.pdf   Xem online
10 467/CĐCT-TC Triển khai thực hiện Hướng dẫn 39/HD-TLĐ ngày 01/11/2021 của TLĐLĐVN 10/11/2021 467_cdct-tc.pdf   Xem online
11 465/CĐCT-ToC Báo cáo đánh giá, xếp loại CĐCS năm 2021 09/11/2021 465_cdct-toc.pdf   Xem online
12 462/CĐCT-VP Báo cáo hoạt động công đoàn năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 05/11/2021 bao_cao_nam.rar  
13 455/CĐCT-CSPL Báo cáo hiệu quả thực hiện phúc lợi vì đoàn viên và người lao động 03/11/2021 cv_455.rar  
14 453/CĐCT-CSPL Thoả thuận hợp tác bổ sung sản phẩm của Công ty CP Sữa Hà Lan 02/11/2021 cv_453_0001.pdf   Xem online
15 446/CĐCT-NC Triển khai thực hiện QĐ 3345/QĐ-TLĐ; Hướng dẫn 35/HD-TLĐ 27/10/2021 cv_446_0001.pdf   Xem online