Thứ tư, ngày 19 tháng 01 năm 2022
Thứ tư, ngày 19 tháng 01 năm 2022
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 08/CT-BCT Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 07/04/2020 16042020110734.pdf   Xem online
2 543/XTTM-QLXT Cung cấp thông tin cuộc thi sáng tác logo Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 16/03/2020 thi_logo_0001.pdf   Xem online
3 5556/KH-BCT Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và dại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 02/08/2019 van_ban_ubkt_0001.pdf   Xem online
4 2264/BCT-TCCB Công văn về việc tuyển sinh cao cấp lý luận chính trị năm 2019 03/04/2019 2264_bct-tccb.pdf   Xem online
5 639 CĐCT-TG Công văn tuyên truyền, phòng ngừa ngăn chặn hoạt động tín dụng đen trong CNVCLĐ 04/12/2018 639_cdct_-_tg.pdf   Xem online
6 195/TB-BCT Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 ngành Công Thương 13/07/2018 195_tb-bct.pdf   Xem online
7 1833/QĐ-BCT Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ 28/05/2018 1833_qd-bct.pdf   Xem online
8 165/TB-BCT Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban ngày 21 tháng 5 năm 2018 23/05/2018 165_tb-bct.pdf   Xem online
9 04/CT-BCT Chỉ thị về việc tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức 21/05/2018 04_ct-bct.pdf   Xem online
10 1659/QĐ-BCT Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Bộ Công Thương về phòng, chống tham nhũng 15/05/2018 1659_qd-bct.pdf   Xem online
11 138/TB-BCT Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban ngày 23 tháng 4 năm 2018 24/04/2018 138_tb-bct.pdf   Xem online
12 141/CĐCT-TCHC Công văn về việc Thay đổi tên Trường và mẫu con dấu 15/03/2018 141_cdct-tchc.pdf   Xem online
13 17/CT-BCT Chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2018 27/12/2017 17_ct-bct.pdf   Xem online
14 385/TB-BCT Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban ngày 11 tháng 12 năm 2017 13/12/2017 385_tb-bct.pdf   Xem online
15 336/TB-BCT Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tại Hội nghị giao ban ngày 30 tháng 10 năm 2017 02/11/2017 336_tb-bct.pdf   Xem online