Chủ nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2022
Chủ nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2022

 

 

 

 

 1. Đỗ Đăng Hiếu

  UV ĐCT TLĐ Chủ tịch Công đoàn Công Thương VN khóa Lâm thời
 

 

 

 

 

  2. Nguyễn Mạnh Cường

  UV ĐCT TLĐ  Phó Chủ tịch TT Công đoàn Công Thương VN khóa Lâm thời

 

 


 

 

 

 

  3. Nguyễn Ngọc Chiến

  Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương VN khóa Lâm thời 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4.Ngô Huy Toán

  Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương VN khóa Lâm thời

 
 

 

 

 

 

 

 

 5.Ngô Xuân Thạnh

Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương VN khóa Lâm thời

 

 

Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam

6.

Vũ Tiến Dũng

 

7.

Trần Thị Bạch Dương

 

8.

Đinh Thái Hương

 

9.

Vương Quốc Lơi

 

10.

Nguyễn Thị Tuyết Mai

 

11.

Lê Thị Thanh Nga

 

12.

Nguyễn Xuân Thái

 

13.

Trần Trung Thành

 

14.

Trịnh Xuân Tuyên

 

15.

Nguyễn Tùng Vân

 

 

Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam

 

16.

Tạ Thị Vân Anh

 

17.

Trần Quý Cộng

 

18.

Ninh Thị Dung

 

19.

Đoàn Thế Dũng

 

20.

Nguyễn Thành Đồng

 

21.

Hồ Phi Giao

 

22.

Lê Thị Hà

 

23.

Phạm Thị Hồng Hạnh

 

24.

Nguyễn Văn Hậu

 

25.

Đỗ Đình Hiền

 

26.

Lê Văn Hiếu

 

27.

Văn Khắc Hòa

 

28.

Hoàng Văn Hợp

 

29.

Trần Đình Hùng

 

30.

Trần Viết Hưng

 

31.

Tôn Thanh Lan

 

32.

Phạm Hồng Lĩnh

 

33.

Đỗ Kim Long

 

34.

Nguyễn Bá Mộc

 

35.

Trần Văn Ngọc

 

36.

Quách Văn Ngọc

 

37.

Vũ Nguyên

 

38.

Lê Trường Sơn

 

39.

Nguyễn Văn Thành

 

40.

Trần Mạnh Thắng

 

41.

Nguyễn Trọng Thể

 

42.

Đỗ Văn Thi

 

43.

Ninh Văn Thức

 

44.

Đặng Thị Thanh Thủy

 

45.

Nguyễn Văn Trung