Thứ ba, ngày 14 tháng 07 năm 2020
Thứ ba, ngày 14 tháng 07 năm 2020
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 03/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm 16/01/2014 nd_03.pdf   Xem online
2 2589/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án "Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm" 26/12/2013 qd_2589_-_ttg_phe_duyet_de_an_to_chuc_cac_hd_nhan_ngay_qthp_hang_nam.pdf   Xem online
3 Hiến pháp Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 28/11/2013 hien_phap_2013.pdf   Xem online
4 38/2013/QH13 Luật việc làm 16/11/2013 38_vieclam.pdf   Xem online
5 102/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 05/09/2013 102_2013_nd_cp.pdf   Xem online
6 95/2013/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 22/08/2013 1803_hd-tld_13333778.doc  
7 49/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương 14/05/2013 49-nd.pdf   Xem online
8 12/2012/QH13 Luật Công đoàn 2012 20/06/2012 luat_cong_doan_2012.pdf   Xem online
9 10/2012/QH13 Luật Lao động 2012 18/06/2012 luat_lao_dong_2012.pdf   Xem online
10 629/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chiến lược Gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 29/05/2012 qd_629_-_ttg_phe_duyet_chien_luoc.pdf   Xem online
11 152/2006/NĐ-CP Nghị định Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 22/12/2006 nghi_dinh_152.doc  
12 71/2006/QH11 Luật Bảo hiểm xã hội 29/06/2006 71-2006-qh11.doc  
13 27/2004/CT-TTG Chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ về Tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 15/07/2004 27-2004-ct-ttg.pdf   Xem online