Chủ nhật, ngày 17 tháng 01 năm 2021
Chủ nhật, ngày 17 tháng 01 năm 2021
Tên văn bản Hỗ trợ công tác tập huấn và cung cấp sổ tay về Bộ luật Lao động năm 2019
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hỗ trợ công tác tập huấn và cung cấp sổ tay về Bộ luật Lao động năm 2019
Số hiệu văn bản 565/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 23/12/2020
Ngày ban hành 23/12/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy