Chủ nhật, ngày 17 tháng 01 năm 2021
Chủ nhật, ngày 17 tháng 01 năm 2021
Tên văn bản Thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Tải file Download  Xem online
Mô tả Thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Số hiệu văn bản 567/CĐCT-TC Ngày có hiệu lực 23/12/2020
Ngày ban hành 23/12/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Đỗ Thu Nga