Chủ nhật, ngày 17 tháng 01 năm 2021
Chủ nhật, ngày 17 tháng 01 năm 2021
Tên văn bản Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"
Tải file Download 
Mô tả Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"
Số hiệu văn bản 495/HD-CĐCT Ngày có hiệu lực 16/11/2020
Ngày ban hành 16/11/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Lê Thị Đức