Thứ bảy, ngày 31 tháng 07 năm 2021
Thứ bảy, ngày 31 tháng 07 năm 2021
Tên văn bản Báo cáo số kiệu phát triển đoàn viên CĐCS năm 2020
Tải file Download  Xem online
Mô tả Báo cáo số kiệu phát triển đoàn viên CĐCS năm 2020
Số hiệu văn bản 493/CĐCT-ToC Ngày có hiệu lực 17/11/2020
Ngày ban hành 17/11/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy