Thứ tư, ngày 02 tháng 12 năm 2020
Thứ tư, ngày 02 tháng 12 năm 2020
Tên văn bản Báo cáo hoạt động công đoàn năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Tải file Download 
Mô tả Báo cáo hoạt động công đoàn năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Số hiệu văn bản 489/CĐCT Ngày có hiệu lực 13/11/2020
Ngày ban hành 13/11/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn