Thứ bảy, ngày 31 tháng 07 năm 2021
Thứ bảy, ngày 31 tháng 07 năm 2021
Tên văn bản Tương tác ảnh dự thu cấp Tổng Liên đoàn Cuộc thi "Nét đẹp công đoàn và người lao động" năm 2020
Tải file Download  Xem online
Mô tả Tương tác ảnh dự thu cấp Tổng Liên đoàn Cuộc thi "Nét đẹp công đoàn và người lao động" năm 2020
Số hiệu văn bản 479/CĐCT-TG Ngày có hiệu lực 10/11/2020
Ngày ban hành 10/11/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn