Thứ bảy, ngày 31 tháng 07 năm 2021
Thứ bảy, ngày 31 tháng 07 năm 2021
Tên văn bản Hướng dẫn khen thưởng năm 2020
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hướng dẫn khen thưởng năm 2020
Số hiệu văn bản 476/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 09/11/2020
Ngày ban hành 09/11/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc