Thứ bảy, ngày 31 tháng 07 năm 2021
Thứ bảy, ngày 31 tháng 07 năm 2021
Tên văn bản Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2020
Tải file Download 
Mô tả Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2020
Số hiệu văn bản 468/CĐCT-UBKT Ngày có hiệu lực 02/11/2020
Ngày ban hành 02/11/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc