Thứ bảy, ngày 31 tháng 07 năm 2021
Thứ bảy, ngày 31 tháng 07 năm 2021
Tên văn bản Khai thác thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam và các đơn vị
Tải file Download  Xem online
Mô tả Khai thác thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam và các đơn vị
Số hiệu văn bản 449/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 27/10/2020
Ngày ban hành 27/10/2020 Ngày hết hiệu lực 31/12/2025
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc