Thứ bảy, ngày 04 tháng 12 năm 2021
Thứ bảy, ngày 04 tháng 12 năm 2021
Tên văn bản Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Tải file Download  Xem online
Mô tả Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Số hiệu văn bản 398/CĐCT-TG Ngày có hiệu lực 22/09/2020
Ngày ban hành 22/09/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn