Thứ hai, ngày 28 tháng 09 năm 2020
Thứ hai, ngày 28 tháng 09 năm 2020
Tên văn bản Hướng dẫn quy trình thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Nữ công quần chúng
Tải file Download 
Mô tả Hướng dẫn quy trình thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Nữ công quần chúng
Số hiệu văn bản 334/HD-CĐCT Ngày có hiệu lực 10/08/2020
Ngày ban hành 10/08/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Lê Thị Đức