Thứ hai, ngày 28 tháng 09 năm 2020
Thứ hai, ngày 28 tháng 09 năm 2020
Tên văn bản Báo cáo tình hình đời sống, việc làm CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Tải file Download  Xem online
Mô tả Báo cáo tình hình đời sống, việc làm CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Số hiệu văn bản 330/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 07/08/2020
Ngày ban hành 07/08/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc