Thứ hai, ngày 28 tháng 09 năm 2020
Thứ hai, ngày 28 tháng 09 năm 2020
Tên văn bản Tạm hoãn các Hội nghị của CĐCTVN đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19
Tải file Download  Xem online
Mô tả Tạm hoãn các Hội nghị của CĐCTVN đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19
Số hiệu văn bản 309/CĐCT Ngày có hiệu lực 30/07/2020
Ngày ban hành 30/07/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy