Thứ hai, ngày 28 tháng 09 năm 2020
Thứ hai, ngày 28 tháng 09 năm 2020
Tên văn bản Hưởng ứng Chương trình "Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam" năm 2020
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hưởng ứng Chương trình "Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam" năm 2020
Số hiệu văn bản 286/CĐCT-TG Ngày có hiệu lực 10/07/2020
Ngày ban hành 10/07/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn