Thứ sáu, ngày 25 tháng 09 năm 2020
Thứ sáu, ngày 25 tháng 09 năm 2020
Tên văn bản Triển khai thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn
Tải file Download 
Mô tả Triển khai thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn
Số hiệu văn bản 240/CĐCT-UBKT Ngày có hiệu lực 18/06/2020
Ngày ban hành 18/06/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc