Thứ bảy, ngày 16 tháng 01 năm 2021
Thứ bảy, ngày 16 tháng 01 năm 2021
Tên văn bản Triển khai một số giải pháp tập trung nguồn lực hỗ trợ đoàn viên, NLĐ
Tải file Download  Xem online
Mô tả Triển khai một số giải pháp tập trung nguồn lực hỗ trợ đoàn viên, NLĐ
Số hiệu văn bản 216/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 02/06/2020
Ngày ban hành 02/06/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy