Thứ bảy, ngày 16 tháng 01 năm 2021
Thứ bảy, ngày 16 tháng 01 năm 2021
Tên văn bản Chi hỗ trợ đoàn viên và NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
Tải file Download  Xem online
Mô tả Chi hỗ trợ đoàn viên và NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
Số hiệu văn bản 215/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 01/06/2020
Ngày ban hành 01/06/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy