Thứ sáu, ngày 03 tháng 07 năm 2020
Thứ sáu, ngày 03 tháng 07 năm 2020
Tên văn bản Thông báo về việc bán Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch Công đoàn Địa chất
Tải file Download 
Mô tả Thông báo về việc bán Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch Công đoàn Địa chất
Số hiệu văn bản 01 Ngày có hiệu lực 28/05/2020
Ngày ban hành 28/05/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy