Thứ sáu, ngày 03 tháng 07 năm 2020
Thứ sáu, ngày 03 tháng 07 năm 2020
Tên văn bản Khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đoạn đức, phong cách HCM giai đoạn 2016-2020
Tải file Download  Xem online
Mô tả Khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đoạn đức, phong cách HCM giai đoạn 2016-2020
Số hiệu văn bản 179/CSPL-CĐCT Ngày có hiệu lực 06/05/2020
Ngày ban hành 06/05/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc